3 Eylül 2018

Binanız İçin Neden Bina Yönetim Programı Kullanmalısınız?


Şehirleşmenin artması, toplu konutların yaygınlaşması, şehirlerin kalabalıklaşması gibi etkenler insanların site ve apartman yaşantısını tercih etmelerine neden olmaktadır. Pek çok kişinin yaşadığı bu site ve apartmanların ortak alan kullanımı, düzenin sağlanması, ortak kararların alınması vs. gibi konularda karışıklığı yaşanmasına ve dolayısıyla site ve apartman yönetimini zorlaştırmaktadır.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında apartman, site, bina vs. toplu yaşam alanlarının nasıl yönetilmesi gerektiği, yöneticinin nasıl seçileceği, kat maliklerinin görev ve sorumlulukları, yöneticinin görev ve sorumlulukları vb. konular açıkça ele alınmaktadır.
Kat mülkiyeti kanunu kapsamında sekiz ve daha fazla yaşam alanına sahip apartman ve sitelerde yönetici seçimi zorunludur. Yöneticinin nasıl seçileceğiyle ilgili burada detaylı bilgilendirme yapmıştık.
Özellikle çok daireli bina ve sitelerde yöneticinin görev ve sorumlulukları artmakta ve çoğu zaman içinden çıkılamaz, karışık bir hal almaktadır. Böyle durumlarda özel olarak geliştirilmiş bina yönetim programlarının kullanımı bu karışıklığı önlemek için oldukça kullanışlı olacaktır.
Aidat takip programı olarakta bilinen bina yönetim yazılımları, teknolojinin gelişmesiyle günümüzde oldukça yaygın hale gelmişlerdir. Site yönetim programları sayesinde site ve apartman gelir gider takibinden daire sakinlerinden borç alacak taahhütlerine ve tahsilatına, ortak kullanım alanlarının bakım, onarımlarını üstlenen firmaların cari durumlarını takip etmeden sayaç okuma işlemlerinden karar defterine kayıt ve takibin yapılması ve hazirun cetvelinin oluşturulmasına, banka, kasa bilgilerinin takibinden icra işlemlerine kadar pek çok işlemde oluşan karışıklık ve yanlışlıklar giderilir.
Apartman yönetim programlarının bir diğer kolaylığı saniyeler içinde onlarca rapor hazırlayarak denetimi ve kontrolü sağlamaktır. Gelişmiş raporlama sistemiyle yönetime dair hiçbir şey yöneticinin gözünden kaçmaz. Aynı şekilde daire sakinlerinin yöneticiyi denetlemesi daha kolaylaşır böylece şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edinmiş olacaktır.
Bina yönetim programları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgi için tıklayınız.

17 Nisan 2018

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkili olarak alınan İlke Kararları nedir?

Modern dünyanın en önemli değerlerinden biri bilgidir. Yaşamımızı sürdürdüğümüz her an gerek devlet kurumları gerek özel kuruluşlar bizim hakkımızda büyük ölçüde veriyi toplamakta, işlemekte, saklamakta ve başka kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. Tüm bunların yanı sıra günümüz teknolojisi, bilgilerimizin paylaşılmasını ve tüm dünyaya yayılmasını kolaylaştıracak şekilde gelişmiştir.
  Yaşanan bu gelişmelerle birlikte bireyler kişisel verilerinin kontrolünü kaybetmekte böylece söz konusu veriler yabancı kişiler tarafından kişinin rızası dışında, hatta kendisi aleyhine kullanılmaktadır.
  Bu konuyla ilgili olarak 24 Mart 2016 tarihinde TBMM tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edildi ve 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
  Kişisel Verileri Koruma Kurumu veriler üzerinden işlem yapan uygulama ve siteler hakkında gelen şikayetler üzerine 25 Ocak 2018 tarihinde “Rehberlik hizmeti veren internet sitelerinde/uygulamalarda kişisel verilerin korunması" konusunda ilke kararı almıştır. Alınan karar Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

  Kişisel verileri Koruma Kurumu tarafından 25 Ocak 2018 tarihinde alınan ilke kararı kapsamında hem kişisel veri paylaşımı yapan internet siteleri ve uygulamaları hem de yaptıkları paylaşımların tümü 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta kapsamında yasaklanmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir konuyla ilgili Anadolu Ajansına (AA)  verdiği demeçte ilgili kanun ve alınan ilke kararı kapsamında kişisel verilerin kişinin rızası dışında edinilmesi, kullanılması, paylaşılması gibi durumların tespit edilmesi halinde ilgili firma, internet sitesi veya uygulama hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını belirtmiştir.

14 Kasım 2017

#DünyaDiyabetGünü
•Düzenli yürüyüş yapın •Şekerden uzak durun •Düzenli beslenin •Glikoz ve fruktoz şurubu içeren şeyler tüketmeyin •İlaç bağımlısı olmayın. •Mutlu olun, hareketli olun, hayatı ıskalamayın

8 Mart 2017